Sverok Svealand är ett av Sveroks tolv distrikt. Distriktet består av spelföreningar inom Värmlands län och Örebro län som sysslar med spelkultur som social verksamhet. Där ingår bland annat bordsspel, digitala spel, levande spel och spelkultur. Läs mer om verksamhetsgrenarna och vad de innebär på Sveroks hemsida. Distriktets syfte är att på olika sätt stötta och hjälpa sina föreningar.

Distriktet leds av en ideell styrelse som väljs på distriktets årsmöte. Styrelsens främsta ansvar är att verkställa de beslut medlemmarna fattat på årsmötet. Utöver dessa centrala delar av distriktets verksamhet arbetar styrelsen med löpande arbetsuppgifter som formellt krävs av distriktet.

Distriktet har en anställd Föreningskonsulent som arbetar med att stötta styrelsen i sitt arbete.