Styrelsen väljs på distriktsårsmötet och består av ordförande, kassör och mellan tre och sju övriga ledamöter. Styrelsen tillträder omedelbart efter årsmötet, och avgår när nästa styrelse tillträder. Styrelsen ansvarar för distriktets centrala verksamhet. Deras uppgift är bland annat att genomföra de beslut som fattas av årsmötet, däribland att följa verksamhetsplanen.

Styrelse 2017

Helena Gärdt: Ordförande
Det är få Sverokgrenar jag inte har hållit på med vid något tillfälle i livet. Jag helt enkelt älskar spel och spelkultur. Rollspelare först och främst om jag nu måste rangordna kategorierna.”

 

Alexander Folkesson: Ledamot
Detta är mitt andra år som att sitta i styrelsen för distriktet och hoppas på ett händelserikt år! Utöver att sitta i styrelsen för Svealand så är jag även ordförande i spelföreningen TuPlay som har sitt säte i Örebro.”

 

Tommy Östman: Ledamot
”Uppväxt i Värmland med ett stort intresse för spel och spelkultur! ”

 

Rickhard Nilsén: Ledamot
Jag är ideellt aktiv inom en rad olika kulturföreningar och är oftast den som svarar på frågor gällande föreningsteknik. Min spelande fritid går oftast till plattformsspel eller MOBA av olika slag.”

 

Björn Liljekvist: Ledamot
”När jag inte är upptagen av styrelsearbete jobbar jag som grafiker. Rollspel och TV-spel hör till favoriterna.”

 

Mattias Moraeus: Ledamot
””

Adam Maxe: Ledamot
””

 

Kontakta styrelsen