Styrelsen väljs på distriktsårsmötet och består av ordförande och mellan två och sex övriga ledamöter. Styrelsen tillträder omedelbart efter årsmötet, och avgår när nästa styrelse tillträder. Styrelsen ansvarar för distriktets centrala verksamhet. Deras uppgift är bland annat att genomföra de beslut som fattas av årsmötet, däribland att följa verksamhetsplanen.

Styrelse 2019

Mattias Moraeus: Distriktsordförande
”Lan och konventsarrangör i grunden. Spelar en del digitala spel och figurspel. Varit engagerad inom Sverok under de senaste fyra åren och är inne på mitt andra år inom Svealands distriktsstyrelse”

Helena Gärdt: Distriktsledamot
”Det är få Sverokgrenar jag inte har hållit på med vid något tillfälle i livet. Jag helt enkelt älskar spel och spelkultur. Rollspelare först och främst om jag nu måste rangordna kategorierna.”

Tommy Östman: Distriktsledamot
”Uppväxt i Värmland med ett stort intresse för spel och spelkultur! ”

Hanna Båskmam: Distriktsledamot                                                                     ”Jag har nog hållit på med de flesta sverokgrenar under någon period i mitt liv. Jag älskar spel och att umgås. Nu för tiden är det mest rollspel och v:tes.

Alexander Holmberg: Distriktsledamot                                                                  ”Detta är mitt första år i sverok och distriktsstyrelsen, men jag ser fram emot flera år framöver. Jag kommer ifrån laxå, och när jag ej arbetar i de olika distrikt jag sitter med i spelar jag mest PC-spel, och jag kommer alltid vara en Blizzard Fanboy

Björn Liljekvist: Distriksrevisor
”När jag inte är upptagen av revionsarbetet jobbar jag som grafiker. Rollspel och TV-spel hör till favoriterna.”

Kontakta styrelsen