Styrelsen väljs på distriktsårsmötet och består av ordförande, kassör och mellan tre och sju övriga ledamöter. Styrelsen tillträder omedelbart efter årsmötet, och avgår när nästa styrelse tillträder. Styrelsen ansvarar för distriktets centrala verksamhet. Deras uppgift är bland annat att genomföra de beslut som fattas av årsmötet, däribland att följa verksamhetsplanen.

Styrelse 2017

Helena Gärdt: Ordförande
Alexander Folkesson: Ledamot
Tommy Östman: Ledamot
Rickhard Nilsén: Ledamot
Björn Liljekvist: Ledamot
Daniel Winter: Ledamot