Bidragsansökan Medlemsföreningar

Allmänna Villkor

Ansökan om bidrag skall ske senast 30 dagar innan bidragsberättigad aktivitet. Alla kostnader ska i efterhand kunna styrkas med kvitto eller bankutdrag. För resa med egen bil krävs relevant kilometer redovisning (en blankett för detta finns på Sverok Svealands hemsida). 

Enskilda bidrag delas endast ut till medlemmar i Sverok Svealand som är mellan 7–25 år. 

Summorna nedan är endast riktlinjer, och styrelsen har rätt att fatta beslut om andra bidragsnivåer. 

Är du osäker om din aktivitet är berättigad till bidrag – ta kontakt med oss i styrelsen innan aktiviteten genomförs.

Medlemsföreningar inom Sverok Svealand

Denna kategori syftar på när medlemsföreningar vill anordna egna spelhobbyevenemang och söka ekonomiskt bidrag för detta. 

Sverok Svealands medlemsföreningar kan söka och få bidrag för att täcka kostnader såsom lokalhyra, marknadsföring, viss rekvisita, utbildningar inom spelkulturen med mera.

Sverok Svealands medlemsföreningar kan även söka och få bidrag för att arrangera evenemang såsom, Lan,Live, E-sport tävlingar osv. Bidragen ska gå till evenemang som hålls i Sverok:s och fokuserar på Spelhobbykulturens olika former.

Sverok Svelands logotyp skall finnas väl synlig i all marknadsföring. 

Ersättningen beslutas av distriktsstyrelsen som har möjlighet att frångå riktlinjerna gällande utgivning av ekonomiska bidrag, men har som riktlinje att bevilja bidrag på max 10 000: -.     JaNej