Distriktet

Sverok Svealand är ett av Sveroks tolv distrikt. Distriktet består av spelföreningar inom Värmlands län och Örebro län som sysslar med spelkultur som social verksamhet. Där ingår bland annat bordsspel, digitala spel, levande spel och spelkultur. Läs gärna mer om Sveroks verksamhetsgrenar.

Sveroks verksamhetsgrenar

Hjälp från distriktet

Distriktets syfte är att på olika sätt stötta och hjälpa sina föreningar. Det finns många sätt distriktet kan hjälpa till på. Till exempel så kan vi låna ut saker ur vårt verksamhetsbibliotek, eller så kan man som medlemsförening söka pengar från vårt arrangemangsbidrag. Man kan alltid kontakta distriktet om man skulle behöva hjälp med andra saker också.

Prylar till utlåning

Arrangemangsbidrag

Distriktets roll

Distriktet leds av en ideell styrelse som väljs på distriktets årsmöte. Styrelsens främsta ansvar är att verkställa de beslut medlemmarna fattat på årsmötet. Utöver dessa centrala delar av distriktets verksamhet arbetar styrelsen med löpande arbetsuppgifter som formellt krävs av distriktet. Distriktet har även en anställd Föreningskonsulent som arbetar med att stötta styrelsen i sitt arbete.

Läs mer om styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *