Söka bidrag

Ska din förening arrangera ett evenemang? Vill ni ha stöd från distriktet? Då ska ni söka arrangemangsbidrag!

Styrelsen går igenom ansökningar löpande under året. Bidrag beslutas om på styrelsemöten.

Styrelsen tar numera emot ansökan om bidrag genom formulär direkt här på hemsidan.
Bidragsansökan Medlemsföreningar

Om erat event är extern, alltså utanför regionerna Värmland och Örebro behöver ni söka det särskilt i detta formulär.
Bidragsansökan Externa Event

Sedan tidigare finns möjligheten att söka bidrag via följande blankett. Ansökningar på blankett kommer att granskas på samma vis som med formuläret. Blanketten kan komma att uppdateras och/eller försvinna i framtiden.

Bild på distriktets ansökan för arrangemangsbidrag, länk till pdf fil ansökan

Skicka då blanketten till info@svealand.sverok.se så kommer styrelsen att ta upp er ansökan på sitt nästkommande styrelsemöte.

Klicka på bilden för att öppna en ifyllningsbar version av blanketten och ladda sedan ner den till din dator.