Styrelsen

Styrelsen väljs på distriktsårsmötet och består av ordförande och mellan två och sex övriga ledamöter. Styrelsen tillträder omedelbart efter årsmötet, och avgår när nästa styrelse tillträder. Styrelsen ansvarar för distriktets centrala verksamhet. Deras uppgift är bland annat att genomföra de beslut som fattas av årsmötet, däribland att följa verksamhetsplanen.

Styrelse 2021

Alexander Holmberg: Distriktsordförande

Jesper Wikner: Distriktsledamot

Edvin Hermansson: Distriktsledamot

Morris Ferneskog: Distriktsledamot

Jesper Wikner: Distriktsledamot

Björn Liljekvist: Distriksrevisor
”När jag inte är upptagen av revionsarbetet jobbar jag som grafiker. Rollspel och TV-spel hör till favoriterna.”

Kontakta styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *