Styrelsen

Styrelsen väljs på distriktsårsmötet och består av ordförande och mellan två och sex övriga ledamöter. Styrelsen tillträder omedelbart efter årsmötet, och avgår när nästa styrelse tillträder. Styrelsen ansvarar för distriktets centrala verksamhet. Deras uppgift är bland annat att genomföra de beslut som fattas av årsmötet, däribland att följa verksamhetsplanen.

Styrelsen för 2023

Alexander Holmberg: Distriktsordförande

Evelynn Aulie : Vice Distriktsordförande

Tommy Östman: Distriktsledamot

Marcus Ritondo: Distriktsledamot

Marié Jönsson-Aulie: Distriktsledamot

Revisorerna för 2023

Max Jannborg: Distriksrevisor

Johnny Olsson: Distriktsrevisorssuppleant

Valberedningen för 2023

Eric Widhage: Distriktsvalberedning

Anders Teigen: Distriktsvalberedning

Jan – Erik Gjertsen: Distriktsvalberedning

Kontakta styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *