Bidragsansökan Externa Event

Allmänna villkor

Ansökan om bidrag skall ske senast 30 dagar innan bidragsberättigad aktivitet. Alla kostnader ska i efterhand kunna styrkas med kvitto eller bankutdrag. För resa med egen bil krävs relevant kilometerredovisning (en blankett för detta finns på Sverok Svealands hemsida).
Enskilda bidrag delas endast ut till medlemmar i Sverok Svealand som är mellan 7–25 år.

Summorna nedan är endast riktlinjer, och styrelsen har rätt att fatta beslut om andra bidragsnivåer.Är du osäker om din aktivitet är berättigad till bidrag – ta kontakt med oss i styrelsen innan aktiviteten genomförs.

Externa Event i Sverok Svealand:s anda

Även andra aktörer inom Region Örebro/Värmland kan söka och få ekonomiskt bidrag från Sverok Svealand. Om en utomstående förening eller organisation vill anordna ett event som riktar sig till ungdomar som är aktiva inom spelhobbykulturen så finns Sverok Svealand till deras förfogande.

Ersättningen beslutas av distriktsstyrelsen som har möjlighet att frångå riktlinjerna gällande utgivning av ekonomiska bidrag, men har som riktlinje att bevilja bidrag på max 10 000 Kr.

Krav för att vara bidragsberättigad av Sverok Svealand
1: Sverok Svealand ska inbjudas till att vara samarbetspartner av arrangören.
2: Eventet ska rikta sig mot barn och unga 7-25 år.
3: I all marknadsföring ska Sverok Svealands logotyp finnas med.
4: Eventet ska hållas inom Region Örebro eller Region Värmland.    JaNej